Teknologibruk frem mot 2018

New Media Consortium (NMC) og Senter for IKT i utdanningen har i disse dager sett inn i glasskula for å se på hva vi kan forvente oss av bruk av tekonologi i tiden fremover. I rapporten legges det frem de 12 viktigste teknologiene som en skal se etter i fremtiden og samtidig lagt til et tidsperspektiv på når de vil komme inn i skolen.

Les videre

Reklamer

3 – 2 – 1 Ignition

Har du noen gang tenkt på hvor mye lettere hverdagen hadde vært om du enkelt hadde  kunnet samarbeide med andre lærere/elever om å utvikle din undervisning? Eller hva om elevene hadde fått lov til å samarbeide med andre som skal lære det samme utenfor ditt klasserom? Eller hva om elevene samerbeidet i grupper uten at du som lærer bestemte hvem som skulle være på gruppe

I dag har vi FACEBOOK, YouTube, Twitter og alt det der, men virker det? Eller er det ikke slik at dette også blir en tidstyv for elevene? Klarer vi å få elevene til å bruke disse til bare skolearbeid? Det vi vet er at dagens unge har behov for å samarbeide med andre for at skolearbeidet skal være interessant og motiverende. Og for å gjøre det mener jeg vi trenger en trygg digital versjon av notatboka som enkelt kobler elever og læring sammen i et bredt perspektiv.

GoStudyIt er en slik digital notatbok, hvor elevene kan gjøre sine notater og dele dem med andre om de vil. Elevene kan svare på oppgaver gitt av lærere og at de skal få bruke og vurdere andres notater for å få enda bedre dybde i sin læring.

GoStudyIt er bygd etter en sosial tanke. Her kan elever og lærere legge sine notater fra undervisningstimer og bygge inn det digitale læringsmateriale de bruker, som blant annet filmer, emnetavler, kikora, geogebra og så videre.  GoStudyIt gir brukerne muligheten til å utnytte de digitale hjelpemidlene i hverdagen.

GoStudyIt skal være i sentrum for den nye læringen. Vi kobler de ulike digitale nettstedene til oss. På den måten kan læreren holde elevene på ett nettsted selv om de arbeider med kilder fra wikipedia, wikispaces, NDLA eller YouTube.

GoStudyIt tenker ikke en lærer – mange elever og undervisning på et gjennomsnittlig nivå. Vår tanke er at det kan være mange veier inn til den lærende og mange som kan fungere som veiledere. GoStudyIt er en elev – mange veiledere. Vi mener at elever og lærere bør utnytte dagens delingskultur slik at de åpent kan dele besvarelser og oppgaver slik at de kan lære mer. GoStudyIt skal gjøre det samme for elevenes læringsnettverk som facebook gjør for deres fritidsnettverk.

GoStudyIt legger til rette for at brukerne skal kunne invitere andre til sitt personlige læringsnettverk, her får elevene frihet til å dele sine notater med andre. På den måten får elevene lære verdien av å dele egne og andres notater. Vi setter fokus på studieteknikk og digital sosial kompetanse.

GoStudyIt gir elevene mulighet til å melde seg på kurs i regi av egen skole eller en annen skole som læreren ikke allerede har meldt eleven på. På den måten bygger elevene opp sin personlige kunnskapsbase innenfor sine fag som de lett kan bruke i et repetisjonsarbeid før prøver og eksamen.

GoStudyIt gir elevene verktøyet for deling og organisering av egen og andres kunnskap. Elevene kan organisere notatene i egne arkiver for på den måten skaffe seg enda berdre faglig oversikt. Vårt løfte til elever som bruker vår plattform er «dypere kunnskap». Lærere og skoler som bruker GoStudyIt vil få større nettverk, bedre tilgang til undervisningsressurser og enda lettere kunne dele digitale undervisningsressurser med kolleger

GoStudyIt lar skoler og lærere sette opp egne campus (skolegårder) hvor skolene kan samle sine fag. Her kan lærerne bestemme hvem som skal ha tilgang til de faglige notatetene om kursene skal være åpne eller bare inviterte får delta. Lærerne kan gi elevene oppgaver som er alt fra frivillige til obligatoriske. Lærerne kan gi faglige tilbakemeldinger som bare er mellom lærer og elev og besvare spørsmål knyttet til oppgavene og kommentarene.

GoStudyIt er et åpent system for utvikling og deling av undervisningsopplegg samt et godt system for evaluering av elevarbeid. Vi legger til rette for at brukerne skal dele oppgaver, diskutere opplegg, bruke ideer om igjen og på den måten lære mer.

Vi har passert den tiden hvor det er om å gjøre å passe på det som er mitt ved å holde kortene tett til brystet. Vi er kommet i en tid hvor det å dele settes i høysetet, det er ved å gjøre andre god at vi blir gode. Det er ved å lære bort til andre at man selv virkelig tar inn over seg kunnskapen.

Vi i GoStudyIt oppfordrer eleven til å bli produsenter av kunnskap fremfor konsumenter, og i stedet for å reprodusere faktakunnskap fra lærebøker ønsker vi at elevene skal ta i bruk og eie den digitale hverdagen rundt seg slik at de kan leke, reflektere og være aktiv i egen og andres læringsprosess.  Gostudyit gir  lærerne det verktøy de har behov for for å kunne bruke digitale læremidler i undervisningen.

Vi er bindeleddet mellom det gamle klasserommet og den nye teknologien

registrer deg på http://www.gostudyit.com

Ferdig snart?

Endelig, kanskje, snart og ikke så langt unna. Det er ikke lenge igjen til vi er ferdige. Trur eg? Men det har jeg jo trodd siden prosjektet gostudyit startet opp for omlag 2 år siden. Det er liksom bare litt finspikking og organisering som må til. Må vente litt på en eller annen som ikke er til stede denne uka, og så er det jo den lille kanskje hvis vi gjør det slik så kan det bli enda bedre..

Vel nå er jeg ferdig snart enten jeg er klar eller ikke. På tur ut av skapet med en egen læringsportal, en personlig læringsarena, en MOOC, et learning management system eller et personlig læringsnettverk. Kjært barn har mange navn jeg har valgt å kalle portalen en sosial læringsportal. Dette fordi portalen i hovedsak skal benyttes til å dele, diskutere, organisere og evaluere læring i samhandling med andre.

Mandag 9. september skal vi være klare til bruk i skolen. Det eneste elevene må gjøre i forkant er å opprette seg e-postadresser. Lærere oppretter skolegårder fra 9. september og da er vi i gang.

Gjett om jeg gleder meg.

A pencil and a dream can take you anywhere

Have you seen a six-year old before his first day of school? So excited, happy and full of hope. He is eager to learn how to read, write and count and ready to learn all about everything he has been wondering about. The six-year-old is about to be someone who will contribute to the society. When he comes home from his first day of school, he grabs his pencil with longing and joy to produce and to develop new content. He does his homework with deidcation and and diligence because this is what is expected of him. 

Ingen gleder seg mer over livet enn en 6-åring på tur til skolen

For many of these six-year-old this dedication and motivation will not persist. Many of them will discover that the school system is cumbersome and rule-governed. They will meet teachers that approaches subjects with methods which do not fit into a 6-year-olds way of learning, and teachers who dont consider that theese youngsters are raised with Ipads, computers and smart phones. In many school today, students risk getting a feeling that it’s more important to reproduce facts or get the questions right, rather than wondering, asking their own questions or to learn through cooperation with others. For these children the dream they had when they where six year old dont get the right nutrition, in a learning environment tailored for the industrial revolution, and their motivation for learning fades away.

What should schools and teachers do to prevent this from happening?

They can at least keep their front open to the digital era. We now for shure that the digitalisation of thesociety will continue, and that the children of tomorrow will never stop using digital medias. The digital age is upon us whether we like it or not. Therefore it’s important that schools and theacher uses the digital medias as their best friend and not an enemy in the learning process. Teachers and students need to learn that the digital tools are utilities that can be motivating and inspiring to students, but only when it is used correctly.

Gotudyit will help students to take the dream back. Gostudyit is the dream catcher that helps the six year old to keep on dreaming. We will help the children to achieve their potential and to still have big dreams when they are 10 years, 12 years or 18 years. We will help teachers and students to use the digital tools to create learning networks in a safe learning environment and throug sharing we will give the students opportunities to achieve their learning potential.