Gostudyit en MOOC eller LMS?

Er Gostudyit en MOOC eller LMS? For å kunne svare på det må vi først se på hva som kjennetegner en MOOC og LMS? Les videre

Reklamer

Hvordan starte opp å blogge med elevene

GoStudyIt er et godt sted å starte om du tenker på å starte med blogging i klasserommet. Da kan du enkelt lage brukerkontoer til alle elevene uten at de er involverte i prosessen og kommer til første time med blogg med en allerede opprettet konto og strømmer som de følger. På denne måten har du som lærerer og elevene tilgang til akkurat det samme når elevene starter arbeidet og du slipper å bruke mye tid på å få elevene til å opprette konto, finne hverandre, følge hverandre og ikke minst uten å utelate noen.

Les videre

A pencil and a dream can take you anywhere

Har du sett en seksåring første skoledag? Så spent, glad og så forventningsfull. Så klar for å lære å lese, skrive og regne, og så klar til å få kunnskap om alt det han undrer seg over. Seksåringen er klar til å bli en som skal bidra til samfunnet. Det er vel slik at alle elever på sin første skoledag griper etter blyanten med lengsel og glede etter å produsere og få utvikle seg. Det finnes vel ikke en unge som ikke gjør sitt første skolearbeid med pågangsmot og ekstra flid og glede.

Les videre