Ta klasserommet tilbake -flipp det!

Vi har for lite tid til faglig arbeid med elevene, er et utsagn som ofte høres fra lærere. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre for å skape mer tid til læring i klasserommet? Jeg mener det er arbeidsmetodene i og utenfor klasserommet det må gjøres noe med for å skape rom for mer diskusjoner og samhandling i klasserommet.

Les videre

Reklamer

Teknologibruk frem mot 2018

New Media Consortium (NMC) og Senter for IKT i utdanningen har i disse dager sett inn i glasskula for å se på hva vi kan forvente oss av bruk av tekonologi i tiden fremover. I rapporten legges det frem de 12 viktigste teknologiene som en skal se etter i fremtiden og samtidig lagt til et tidsperspektiv på når de vil komme inn i skolen.

Les videre

Lærende nettverk

Så lenge det er kommunikasjon lærer vi. Desto mer kommunikasjon som skjer desto større verdi kan læringen ha. Det var dette de fant ut i serviceseksjonen til Xerox. De ansatte begynte å dele tips og triks i pausene som førte til tilblivelsen av Eurekaprosjektet. Eurekaprosjejtet var et prosjekt som gikk ut på å dele erfaringer over et større nettverk enn det som var i kantina. I forhold til innsparinger regner Xerox med at de sparte over 100 millioner dollar.

Les videre