Teknologibruk frem mot 2018

New Media Consortium (NMC) og Senter for IKT i utdanningen har i disse dager sett inn i glasskula for å se på hva vi kan forvente oss av bruk av tekonologi i tiden fremover. I rapporten legges det frem de 12 viktigste teknologiene som en skal se etter i fremtiden og samtidig lagt til et tidsperspektiv på når de vil komme inn i skolen.

Les videre

Reklamer

Hvorfor bruke blogg i undervisningen

Blogg er en forkortelse av det det engelske ordet weblog. Det er et nettsted i web 2.0-form hvor en eller flere forfattere kan skrive og publisere innhold. Som regel presenteres det siste innlegget øverst på bloggens forside, mens de andre innleggene følger etter i omvendt kronologisk rekkefølge. Dette fører til at leseren kan følge skriverens faglige utvikling. Les videre

Digitale ordkort øker arbeidsminnefunksjonen

Bruk av ordkort kan i stor grad hjelpe til med å øke arbeidsminnet da dette trener elevene på å huske korte sekvenser av informasjon. Dysleksiforbundet anbefaler dette verktøyet både for elever med og uten denne diagnosen. Samtidig har studier vist at økt arbeidsminnetrening har vist økt hjerneaktivitet Les videre

Hvordan starte opp å blogge med elevene

GoStudyIt er et godt sted å starte om du tenker på å starte med blogging i klasserommet. Da kan du enkelt lage brukerkontoer til alle elevene uten at de er involverte i prosessen og kommer til første time med blogg med en allerede opprettet konto og strømmer som de følger. På denne måten har du som lærerer og elevene tilgang til akkurat det samme når elevene starter arbeidet og du slipper å bruke mye tid på å få elevene til å opprette konto, finne hverandre, følge hverandre og ikke minst uten å utelate noen.

Les videre

A pencil and a dream can take you anywhere

Har du sett en seksåring første skoledag? Så spent, glad og så forventningsfull. Så klar for å lære å lese, skrive og regne, og så klar til å få kunnskap om alt det han undrer seg over. Seksåringen er klar til å bli en som skal bidra til samfunnet. Det er vel slik at alle elever på sin første skoledag griper etter blyanten med lengsel og glede etter å produsere og få utvikle seg. Det finnes vel ikke en unge som ikke gjør sitt første skolearbeid med pågangsmot og ekstra flid og glede.

Les videre

Hvorfor lage et sosialt læringsnettverk

Skal moderne teknologi endre praksis i klasserommet må det lages verktøy som er tilgjengelig for mange lærere. I dag er mitt generelle inntrykk at kunnskapsproduksjonen i skolen er organisert mot reprodusert faktakunnskap og lærebokas prioriteringer i stedet for lekende, reflekterende og elevaktiv læring.  Det fremstår som tydelig for meg at lærerne i liten grad klarer å balansere læringsprosessen mellom å legge opp til læring på et overfladisk nivå og dybdelæring i forhold til hvor eleven er i sitt læringsløp (tilpasset opplæring). Mange lærere sier at tilpasset opplæring er en flopp fordi de ikke har verktøyene som skal til for å tilpasse opplæringen i dag. Derfor bestemte jeg meg for ett år siden å lage det perfekte læringsnettstedet hvor lærere og elever gjennom samhandling skal utvikle sin læring.  Les videre