Ta klasserommet tilbake -flipp det!

Vi har for lite tid til faglig arbeid med elevene, er et utsagn som ofte høres fra lærere. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre for å skape mer tid til læring i klasserommet? Jeg mener det er arbeidsmetodene i og utenfor klasserommet det må gjøres noe med for å skape rom for mer diskusjoner og samhandling i klasserommet.

Les videre

Reklamer

Hvorfor lage et sosialt læringsnettverk

Skal moderne teknologi endre praksis i klasserommet må det lages verktøy som er tilgjengelig for mange lærere. I dag er mitt generelle inntrykk at kunnskapsproduksjonen i skolen er organisert mot reprodusert faktakunnskap og lærebokas prioriteringer i stedet for lekende, reflekterende og elevaktiv læring.  Det fremstår som tydelig for meg at lærerne i liten grad klarer å balansere læringsprosessen mellom å legge opp til læring på et overfladisk nivå og dybdelæring i forhold til hvor eleven er i sitt læringsløp (tilpasset opplæring). Mange lærere sier at tilpasset opplæring er en flopp fordi de ikke har verktøyene som skal til for å tilpasse opplæringen i dag. Derfor bestemte jeg meg for ett år siden å lage det perfekte læringsnettstedet hvor lærere og elever gjennom samhandling skal utvikle sin læring.  Les videre