Ta klasserommet tilbake -flipp det!

Vi har for lite tid til faglig arbeid med elevene, er et utsagn som ofte høres fra lærere. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre for å skape mer tid til læring i klasserommet? Jeg mener det er arbeidsmetodene i og utenfor klasserommet det må gjøres noe med for å skape rom for mer diskusjoner og samhandling i klasserommet.

Les videre

Reklamer

Hvordan starte opp å blogge med elevene

GoStudyIt er et godt sted å starte om du tenker på å starte med blogging i klasserommet. Da kan du enkelt lage brukerkontoer til alle elevene uten at de er involverte i prosessen og kommer til første time med blogg med en allerede opprettet konto og strømmer som de følger. På denne måten har du som lærerer og elevene tilgang til akkurat det samme når elevene starter arbeidet og du slipper å bruke mye tid på å få elevene til å opprette konto, finne hverandre, følge hverandre og ikke minst uten å utelate noen.

Les videre